2008-2010 Dönemi Faaliyet Raporu

 • Olağan Genel Kurulumuz, 01.06.2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı 06-07 Haziran 2008 tarihlerinde Armada Otel’de düzenlenen “Sosyal Yoksulluk Politikaları ve Çözüm Önerileri” konulu konferansa dernek saymanımız Fatma Cürül ile dernek üyemiz Kiraz Özdoğan katılarak kongreyi izlemiş, kongredeki tartışmaları bizlerle paylaşmışlardır.
 • 14 Haziran 2008’de 96.6 Yön Radyo’da yayınlanan İnsan ve Toplum programına Başkan Yardımcımız Pınar Akkuş ile Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Koçak katılarak derneğimizin tanıtımına katkı sağlamıştır.28 Haziran 2008 tarihinde derneğimizin çalışmaları ile ilgili Sabah Gazetesi’nin Cumartesi ekinde röportajımız yayınlanmıştır.
 • 2008 yılı Temmuz ayında İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu mahallesinde yaşanan intihar vakaları ile ilgili çalışma komisyonu kurularak mahalle incelemesi yapılmış, araştırma öncesi gerçekleştirilen etüt çalışmasında mahallede yeterli araştırma bulgusuna rastlanmadığından araştırma ertelenmiştir
 • 3 Ağustos 2008 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nin Pazar ekinde derneğimizin tanıtımıyla ilgili röportajımız yayınlanmıştır.
 • 18 Eylül 2008 tarihinde yönetim kurulumuzdan oluşan bir grupla Ankara’ya gidilerek, ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümleri ziyaret edilmiş; bölümde görevli öğretim üyeleri ve öğrencilerle toplantılar düzenlenmiştir.
 • 18 Ekim 2008 tarihinde Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 24 Ekim 2008 tarihinde Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 30 Ekim 2008 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ziyaret edilmiştir.
 • 3 Aralık 2008 tarihinde Köhn Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri ile bir araya gelinmiş; ülkemiz ve Almanya’daki sosyal hizmet uygulamaları karşılıklı olarak tartışılmıştır.
 • 5 Aralık 2008 tarihinde derneğimizin 1. kuruluş yıldönümü nedeniyle TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi kokteyl salonunda etkinlik düzenlenmiştir.
 • 27 Aralık 2008 tarihinde Ankara’da devlet kadrolarında çalışan sosyologların sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yapılmıştır.
 • 18 Şubat 2009 tarihinde dernek yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir grupla Ankara’ya gidilmiş, sosyologların sorunlarının çözümleri ile ilgili görüşmeler yapılmıştır.  Sırasıyla;
 • a) Başbakanlık Personel İşleri Başkanı
 • b) Devlet Planlama Teşkilatındaki Uzman Sosyologlar
 • c) Maliye Bakanlığı Genel Kadro İşleri Dairesi Başkanı ile görüşülmüştür.
 • Görüşmelerimizin içeriği mail grubu üzerinden üyelerimiz ile paylaşılmıştır.
 • 26 Mayıs 2009 tarihinde Okan Üniversitesi’nde düzenlenen Sosyoloji Günleri’ne katılım sağlanmış; dernek başkanımız Ünal Özen tarafından Sosyoloji Bölümü Mezunları’nın gündelik yaşamda karşılaştığı sorunlarla ilgili sunum yapılmıştır.
 • 1-2-3 Ekim 2009 tarihlerinde Sosyoloji Derneği tarafından Aydın Didim’de düzenlenen 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi’ne derneğimiz davet edilmiştir. Başkan Yardımcımız Pınar Akkuş ve dernek üyemiz Meltem Mercan kongreye katılım sağlamış; derneğimiz adına “Sosyologların Kadro Sorunları”  başlıklı oturumda sunum gerçekleştirilmiştir.
 • 4-11 Kasım 2009 tarihleri arasında dernek yönetim kurulumuz Köln Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün davetlisi olarak Almanya’nın Köln şehrine gitmiştir. Köhn Üniversitesi ile ortak toplantılar gerçekleştiirlmiş, Almanya’daki Sosyal Hizmet Kuruluşları gezilerek uygulamalar gözlemlenmiştir.
 • 25 Aralık 2009 tarihinde derneğimizin 2. kuruluş yıldönümü nedeniyle Sanat Restoran’da üyelerimizin ve dostlarımızın katılımı ile bir dayanışma yemeği düzenlenmiştir.
 • Üyelerimiz, 2009 Haziran ayından itibaren SHÇEK’te sözleşmeli çalışan işçilerin sorunlarının çözümüne yönelik  DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası çatısı altında örgütlenme faaliyetlerinin yürütülmesine öncülük etmiş; SHÇEK işçilerinin yaşadığı sosyal hak kayıplarına karşı çıkmak adına gerçekleştirilen çalışmalarda aktif rol almıştır.
 • 16 Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da çalışmalarını sürdüren beş meslek derneğinin katılımı ile SHÇEK’de çalışan sosyologların sorunları ile ilgili Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi’nde Basın Toplantısı düzenlenmiştir. Basın Toplantısı  Sosyoloji Mezunları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi, Adalet Sistemi Uzmanları Derneği, Adli Tıp Uzmanları Derneği birlikte gerçekleştirmiştir.
 • 2-3-4 Mart 2010 tarihlerinde ODTÜ Sosyoloji Günleri’ne derneğimiz davet edilmiştir. Derneğimizi temsilen üyemiz Kiraz Özdoğan Sosyoloji Günleri’ne katılarak “Sosyologların Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri” üzerine sunum yapmıştır.
 • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı, Yoksulluk ve Ekonomik Krizle

SOMDER, siz üyelerimiz ve dostlarımızın yakından takip ettiği gibi 2 yıllık çalışma süresi boyunca derneğimizin sosyologlar arasında duyurulmasına, tanınmasına, kamuoyunda saygın bir kimlik kazanmasına devlet kadrolarında çalışan sosyologların mesleki sorunlarının çözümüne, üniversitelerin sosyoloji bölümleri ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmıştır.

2 yıl boyunca çalışmalarımızda bize destek olan tüm üyelerimize, hocalarımıza, demokratik kitle örgütlerine teşekkür ederiz.

SOSYOLOJİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU