2010-2011 Dönemi Faaliyet Raporu

* 2010 yılı itibariyle komisyonlar halinde çalışmayı ilke edinen derneğimiz bu kapsamda oluşturulan Araştırma Komisyonu, Mesleki Haklar ve Mesleki Etik Komisyonu, öğretim görevlileri/üyeleri katılımıyla çalışma yürüten Dayanışma Komisyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

* 2 Ekim 2010 tarihinde örgütlenme çalışmaları ve alanda çalışan sosyologların bir araya gelmesi amaçlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

* Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda çalışan sosyologların sorunlarını dile getirmek amaçlı basın açıklamaları ve görüşmeler düzenlenmiştir, bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

* Derneğimizin 3. kuruluş yıldönümü nedeniyle 26.12.2010 tarihinde bir dayanışma konseri düzenlenmiştir.

* 2010 yılı ikinci dönem etkinlikleri kapsamında Dayanışma kurulunun önerileri ile Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Katılım Belgesi Programı’nın düzenlemesine karar verilmiştir. Araştırma yöntem ve teknikleri konusundaki teorik tartışmaların, saha araştırma-uygulamaları ile eş güdümlü yürütüldüğü program, 08 Ocak 2011 tarihinde başlayarak 12 Mart 2011 tarihinde sona ermiştir.

* Türkiye’de sosyal bilimler alanında, önemli çalışmalar yapmış aktivist-sosyolog ve araştırmacı Pınar Selek’in 2 kez beraat etmesine rağmen, 9 Şubat 2011 tarihinde müebbet

hapis cezası istemiyle tekrar yargılanma süreci takip edilmiş, konu ile ilgili imza kampanyası ve 03 Şubat 2011 tarihinde basın açıklaması düzenlenmiştir. Bu çalışma çerçevesinde araştırmaları, düşünceleri, ahlaki duruşları nedeniyle suçlanan, özgürce araştırma yapmak istediği için cezalandırılan araştırmacıların haklarını korumaya yönelik çalışmalar yürüten Sınır Tanımayan Araştırmacılar ile bir araya gelinmiş ve bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

* 2010 Sosyoloji Öğrencileri Kongresi ardından düşünceleri nedeniyle tutuklanan örgencilere destek amacı ile yürütülen çalışmalar takip edilmiş, bu konuda yönetim kurulu üyelerimiz aktif çalışmalarda bulunmuştur.

*Dayanışma Komisyonu toplantılarında, üyelerimizin önemli bir kısmının mesleki anlamda faaliyet yürüttüğü Sosyal Hizmet alanında bir konferans düzenlenmesine karar verilmiş, 8-9 Nisan 2011 tarihlerinde Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi katkıları ile Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek: Sosyal Hizmet Örgütlenmesi, Mesleki Etik ve Eğitim isimli uluslararası konferans düzenlenmiştir.

*Sosyal Bilimler alanında çalışan diğer dernekler, kurum/kuruluşlar ve üniversiteler ile görüşme, bilgi ve deneyim paylaşımına devam edilmektedir.