Belediyelerde Sosyologlar

0
1942

Yerel yönetimlerin hızla gelişmesi ardından Sosyologlar buralarda görev almaya başlamışlardır. Sosyologlar belediyelerde Sosyal İşler Genel Müdürlüklerinde, Kadın Sığınma Evlerinde, Engelli Danışma Merkezlerinde görev yapmaktadırlar.

Ayrıca 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5. madde de sayılan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde yine aynı kanunun 45. maddesinde belirtildiği gibi yerel yönetimler görevli kılınmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bu birimlerde sosyolog kadro sayılarının artırılması için ilgili birimler ile derneğimiz tarafından görüşmeler yapılmaktadır. Aynı zamanda bu birimlerde çalışan sosyologların görev alanlarına yönelik eğitim ve destek çalışmaları da yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için eğitimler sayfamızı inceleyebilirsiniz.