BİR MESLEK OLARAK SOSYOLOJİ

0
1251

Deneğimiz tarafından 16-17 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen  Sosyoloji Kendisini Tartışıyor-1 konferansında  Bir Meslek Olarak Sosyoloji konusu ele alınmış ve bu konuda çeşitli sunumlar yapılmıştır. Yapılan sunumların başlıkları ise şöyledir:

Moderatör: Öğr. Gör. Pınar Akkuş – İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Hizmet
Bölümü – SOMDER
• Yeni Dönemde Ucuz İşgücü Olarak Sosyologlar
Özgür Aktükün – SOMDER
• Meslek Olarak Sosyolojinin Kamuda İstihdam Modeli(sunum için:tıklayınız)
Fatma Cürül – SOMDER, Adalet Bakanlığı
• Kamuda Karar Alma Süreçlerinde Sosyologlar
Ercan Dansuk – Sosyolog
• Sosyoloji Öğrencilerinin Kendi Mesleklerine İlişkin Algıları
Yrd. Doç. Dr. Kemal Dil – Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
• Mesleki Bir Hak Olarak Araştırma Özgürlüğü
Kiraz Özdoğan – SOMDER