Adalet Bakanlığın’da Sosyologlar

0
1690

        Kamuda sosyologların çalışma alanlarından birisi Denetimli Serbestlik Müdürlükleridir.  Sosyologlar 2005 yılı itibari ile Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev almaktadırlar.  Daire başkanlığının web sitesini ziyaret ederek ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Denetimli Serbestlik Nedir ?
      Denetimli serbestlik, “Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı” ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.(http://www.cte-ds.adalet.gov.tr/index.html sayfasından alınmıştır)

Ayrıntılı bilgi için:tıklayınız