KÜRESEL KAPİTALİZM KARŞISINDA YEREL KÜLTÜR VE HALKLAR:

0
529

21-22 mayıs 2015 tarihinde yapılan uluslararası sempozyum programı

KÜRESEL KAPİTALİZM KARŞISINDA YEREL KÜLTÜR VE HALKLAR:

Dünya Küçülürken Büyüyen Sorunlar

 (21-22 Mayıs 2015)

 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu,

Fındıklı / İstanbul

PROGRAM

 21 MAYIS PERŞEMBE 2015

 Açılış Konuşmaları (09:30)

 Açılış Bildirisi: 09:45

Prof. Dr. Paul Mecheril (Carl von Ossietzky Üniversitesi, Oldenburg, Almanya )

Araç ve Hedef: Pedagojik Düzenlemelerde Kültür”

 Kahve Molası: 10:45-11:00

 BİRİNCİ OTURUM – Kültür ve Mücadele: Eldeki Miras (11:00-13:30)

Moderatör: Prof. Dr. Beyza Üstün (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Kapitalizm ve Kültür (Doç. Dr. Fikret Baskaya-Özgür Üniversite)

Postkolonyalizm, Milliyetçilik ve Kültürel Emperyalizm (Yrd. Doç. Dr. Sinan Birdal-Işık Üniversitesi)

Ortadoğu’da Değişimin Dinamiği: Halklar Geleceğini Arıyor (Selma Gürkan-EMEP Genel Başkanı)

Arap Baharı, Gezi ve Rojava-Yerelden Evrensele (Nuray Sancar-Evrensel Kültür Dergisi)

Göçmen Çocuklarının Mesleki Eğitim Koşulları ve Gelecek Perspektifleri: Alanya Örneği (Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa-Akdeniz Üniversitesi)

 Öğle Yemeği: 13:30 -14:30

 İKİNCİ OTURUM – Kültür ve Pedagojik Mücadele (14:30-17:30)

Moderatör: Burhan Sönmez (Ayrıntı Yayınevi)

Okullarda Dinsel Kültür: Türkiye Örneği (Prof. Dr. Rıfat Okçabol-Boğaziçi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

Sosyal Adalet ve Pedagoji: Eleştirel Bir Görüş (Prof. Dr. Claus Melter-Esslingen Yüksek Okulu-Almanya)

İkidilli Dil Eğitimine İlişkin Genel Varsayımlara Postkolonyal Bir Bakış (Prof. Dr. İnci Dirim-Viyana Üniversitesi-Avusturya)

Kültürler Arası Eğitimde Ulusal İdeolojiler ve Eğitimsel Direniş (Doç. Dr. Safiye Yıldız-Tübingen Üniversitesi-Almanya)

Kültürlerarası Eğitimde Etkileşim Süreci (Dr. Fatma Herrmann-Fachakademie für Sozialpädagogik Hof-Almanya)

 22 MAYIS CUMA 2015

 ÜÇÜNCÜ OTURUM – Yerel Kültürel Yanıtlar (10:30-13:30)

Moderatör: Doç. Dr. Şükrü Aslan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-SOMDER Üyesi)

Kürt Dil ve Eğitim Mücadelesinin Dünü, Bugünü ve Yarını (Dr. Şerif Derince, Koç Üniversitesi)

Dengbejlik Sanatında Yeni Teknolojik, İdeolojik ve Kültürel Değişimler

(Dr. Wendy Hamelink-Kurdish Studies Journal, Asosiye Editör, Hollanda)

Turabdin Süryanilerinde Yerel Korunma Stratejileri (Yrd. Doç. Dr. Abdürrahim Özmen-Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)

Göçmenin “Yaşam Doyumu” İzolasyon ve Ötekilerle Temasta Bir Denge Göstergesi Olabilir mi?

(Yrd. Doç. Dr. Kemal Dil-Çankırı Karatekin Üniversitesi-SOMDER Üyesi)

 Öğle Yemeği: 13:30-14:30

 DÖRDÜNCÜ OTURUM – Neoliberal Çağda Kimlik ve Emek Mücadeleleri: Ayrışma mı İç İçe Geçiş mi? (14:30-17:30)

Moderatör: Özgür Aktükün (SOMDER-Başkan Yardımcısı)

Oryantalizm, Oksidentalizm ve Kimlik Kavgası (Prof. Dr. Taner Timur-Ankara SBF Emekli Öğretim Üyesi)

Toplumsal Hareketler, Sınıf Gerçeği ve Yeni Dinamikler (Aydın Çubukçu-Evrensel Gazetesi Yazarı)

Ulus-Devlet ve Sermaye Birikimine İçerilme Sürecinde Kendi Meşrebinde Kimlik-Sınıf Oluşumları (Prof. Dr. Fuat Ercan-Marmara Üni.)

İslam ve Demokrasi: Yüksek Gerilimli Bir İlişki (Doç. Dr. Kemal İnal-Gazi Üniversitesi)

İslamiyet, Sınıf Mücadelesi ve Arap Baharı: Ortadoğu’da Yeni Demokrasi Dinamikleri mi? (Alper Taş-ÖDP Eş Genel Başkanı)

 [Sempozyumda simultane çeviri yapılacaktır.]

 Not: Sempozyum herkese açık ve ücretsizdir.