SOMDER

Kısa adı SOMDER olan Sosyoloji Mezunları Derneği, sosyoloji mezunlarının bir araya gelerek 25 Aralık 2007 tarihinde İstanbul’da kurduğu bir sivil toplum örgütüdür. Sosyoloji mezunlarının anayasal, demokratik, mesleki haklarını korumayı ve kendi aralarında dayanışmasını geliştirmeyi hedeflemektedir. Yönetim kurulu toplantılarının yanı sıra komisyonlar ve çalışma grupları şeklinde toplanarak faaliyet yürüten derneğimiz bütün sosyoloji mezunlarının katılımına açıktır. SOMDER’in amacı,

 • Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin sosyoloji bölümlerinden, lisans derecesiyle mezun olan sosyologların mesleki, ekonomik, sosyal, toplumsal, kültürel sorunları ile ilgilenmek;
 • Anayasal ve demokratik haklarını koruyup geliştirmek;
 • Sosyologların araştırma süreçlerinde uğradıkları mağduriyetlere / engellemelere karşı mücadele etmek ;
 • Sosyologlar arasında birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak;
 • Sosyoloji biliminin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini kurup, disiplinlerarası tartışma ve buluşma noktaları oluşturmak ;
 • Bilim olarak sosyoloji ile sosyolojinin mesleki boyutunu buluşturmak ;
 • Sosyoloji eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek;
 • Sosyolojik araştırmaları örgütlemek veya akademi dışında bağımsız araştırma yürütmek isteyen sosyoloji mezunlarına olanaklar sağlamak ;
 • Diğer meslek dernekleri ve sivil toplum örgütleri ile dayanışma temelli ilişki geliştirmek ;
 • Sosyologların mesleki saygınlığını zedeleyen koşulların değiştirebilmesini, sosyoloji bilimine ve sosyologlara alanda daha fazla yer açılmasını sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda SOMDER şu çalışma alanlarında faaliyet yürütmektedir:

 • Sosyoloji mezunlarının birlikteliğini ve dayanışmasını geliştirmek amacıyla dayanışma ağları kurmaktadır.
 • Sosyoloji bölümü mezunlarının istihdamı, sosyolog kadro tahsisi, kamuda ve / veya özel sektörde özlük haklarının iyileştirilmesi gibi her türlü mesleki sorunun çözümü için mücadele etmektedir.
 • Türkiye’deki sosyoloji eğitimi ve sosyolojik bilgi üretimi hakkında araştırmalar örgütlemektedir.
 • ‘Eleştirel’ bir bilimsel disiplin olan sosyoloji ile ‘pratik’ bir meslek olarak sosyolojinin arasındaki mesafeyi kapatmaya yönelik çalıştay, konferans, seminer, eğitim vb. faaliyetler gerçekleştirmektedir.
 • Araştırmaları nedeniyle mağduriyete uğrayan sosyolog veya sosyalbilimcilerle dayanışma ilişkileri örgütlemektedir.