SOMDER’Lİ KADINLAR BU GİDİŞE SON DER!

0
535

Neredeyse 15 senelik AKP iktidarının özellikle son iki senesi içerisinde gittikçe tırmanan şiddet ve savaş sarmalında kadının eşitlik, yaşam, özgürlük ve adalet mücadelesi daha da önem kazandı. Kadınların cinsiyetçiliğin, ırkçılığın ve ayrımcılık barındıran her türlü tutum ve uygulamanın karşısında yer alarak, şiddet karşıtlığını ve barış istemini dillendirmesi gerekiyor. İnsanların yaşam hakkı, var olma hakkı, düşünceyi ifade hakkının yok sayıldığı, özne olma hakkının gasp edildiği şu günlerde, biz kadınların da tüm var olma alanlarımızın daraltılarak, yok edilerek elimizden alındığına şahit oluyoruz. Bu şiddete DUR demek için Anayasa Referandumunda HAYIR diyeceğiz!

Kadınların sezgilerinin getirdiği bilgiler çoğu zaman yaşamsaldır; kadınlar deneyimlerinden dolayı bilirler, sezgileriyle bilirler. Bu bilgi ile hayatta kalırlar. Kadınlar, 15 yıla yakın süredir bu iktidarın Türkiye’sini deneyimledi. Biz kadınlar değersizleştirilmeyi, dışlanmayı, eşitsizliği, adaletsizliği, baskıyı, şiddeti, varlığımızın yok sayılmasını, tüm yıkıcılığıyla AKP iktidarı süresince maalesef artarak deneyimledik. Biz kadınlar artık buna bir SON diyoruz.

Biz kadınlar, deneyimlerimizin verdiği sezgiye dayanarak HAYIR diyoruz!

Hayır derken şunu kastediyoruz:

“Ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum.” diyerek kadını yok sayan söyleme HAYIR!

Kız çocuklarını 12 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakan cinsel istismar faillerine geriye dönük ceza affı getiren, geçmiş cinsel suçları aklayan, çocuk istismarcılarını affetmeyi hedefleyen çocuk ve kadın haklarına aykırı önergelere HAYIR!

Çocuk istismarı yaşanan bir kurum ile ilgili “…bir kere rastlanması, kurumları karalamak için gerekçe olamaz.” diyerek devlet kurumu itibarının çocuğun uğradığı şiddetin önüne geçmesine HAYIR!

“Kadına şiddet abartılıyor.” diyerek, kadına şiddetin önemsizleştirilip, inkâr edilmesine HAYIR!

“Kadına yönelik şiddet algıda seçiciliktir.” cümlesiyle somut ve açık bir gerçeği bir görüş tercihine indirgeyerek önemsizleştirmeye HAYIR!

“Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün? Anası ölsün.” diye ifade edilmiş açık kadın düşmanlığına HAYIR!

“Türk kadını evinin süsüdür.” diyerek kadını evin içinde bir nesne olarak belli bir alana konumlandıran erkek egemen söyleme HAYIR!

“Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek.” gibi hükümet politikalarında yapılan yanlışların faturasının kadınlara kesilmesine, kadının tekrar tekrar suçlu, sorumlu olarak hedef gösterilmesine HAYIR!

“Şortlu kadınlardan rahatsızım.” şeklinde kadını açık ya da kapalı olarak ayıran, kadına yönelik ayrıştırıcı söylemlere HAYIR!

“Kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız bulamıyorlar.” diyerek kadının özgürlüğünü elde etmesine karşı olan söyleme HAYIR!

“Kadın iffetli olacak ve herkesin içinde kahkaha atmayacak.” gibi kadının duygularını dışa vurmasına bile karşı olan zihniyete HAYIR!

“Kızlarına sahip çıksalardı.” şeklinde kadın özgürlüğüne karşı, erkeğin işlediği suçu kadına ve kadının ailesine yüklenmesine, kadının sahip çıkılması gereken bir nesne olarak görülmesine HAYIR!

“Tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur.” diyerek kadının bedeni ve kendi hayatı ile ilgili vereceği kararları bir suç olarak gösterilmesine ve cinsel şiddettin önemsizleştirilmesine HAYIR!

“Her kürtaj bir Uludere’dir.” diyerek erkeğin kadın bedeni, cinselliği ve tercihleri üzerindeki denetimine, baskısına ve buna yönelik güç kullanımının meşrulaştırılmasına HAYIR!

Kadın derneklerinin çalışmalarının durdurulmasına HAYIR!

Biz kadınlar ısrarla diyoruz ki:

Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet devam ettikçe kadınlar hak, eşitlik, barış, özgürlük değerlerinde birleşecek ve ayrıştırdığınız her kadın birbirine kenetlenerek, çoğalarak mücadeleye devam edeceğiz!

Kadın Araştırma ve Dayanışma Kurulu  – 08.03.2017

Sosyoloji Mezunları Derneği