Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek Uluslararası Konferans

0
690

Somder olarak 8-9 nisan 2011 Tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Konferans Salonunda Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek Başlıklı Uluslararası Konferans düzenlemiştir.

Konferansta birlikte olduğumuz dernekler: Sosyoloji Derneği Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Sosyal Haklar Derneği Adalet Sistemi Uzmanları Derneği Türk Psikologlar Derneği Konferans

Programı Aşagıdaki gibidir:

Uluslararası Konferans Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek: Sosyal Hizmet Örgütlenmesi, Mesleki Etik ve Eğitim I. BÖLÜM (8 Nisan 2011, Cuma)

Açılış Konuşmaları 10.30 – 11.00 Meral Özbek, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ünal Özen, Sosyoloji Mezunları Derneği Başkanı

TEORİK GİRİŞ Almanya &Türkiye 1. Oturum / 11.00 – 13.00 Moderatör: Prof. Dr. Uğur Tekin, Maltepe Üniversitesi • Küreselleşme ve Sosyal Politika Prof. Dr. Erol Yıldız, Alpen-Adria Üniversitesi – Avusturya • Küreselleşen Kapitalizm, Neo-liberal Politikalar ve Sosyal Politikanın Zavallılığı Prof. Dr. Meryem Koray 13.00– 14.00 Öğle Yemeği Arası 2. Oturum / 14.00 – 15.30 Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Ülkü Güney, Maltepe Üniversitesi • Almanya Örneğinde Yerellerde Sosyal Hizmet Prof. Dr. Thomas Münch, Fachhochschule Düsseldorf – Almanya • Göç, Değişen Aile Yapısı ve Dayanışma İlişkileri Prof. Dr. Sema Erder, Bahçeşehir Üniversitesi 15.30– 16.00 Çay / Kahve Molası 3. Oturum / 16.00 – 17.30 Moderatör: Nihat Tarımeri, Sosyal Hizmet Uzmanı • Yoksulluk, Sosyal Haklar ve Sosyal Hizmetin Hukuki Boyutu Prof. Dr. Klaus Riekenbrauk, Fachhochschule Düsseldorf – Almanya Yrd.Doç.Dr. Şebnem Gökçeoğlu Balcı, Galatasaray Üniversitesi

II. BÖLÜM (9 Nisan 2011, Cumartesi) TÜRKİYE PRATİĞİ 1. Oturum / 10.00 – 12.00 Moderatör: Prof. Dr. Cemil Oktay, Yeditepe Üniversitesi • Sosyoloji – Sosyal Hizmetler El Birliğiyle: Bir Sosyolojik Çözümleme Prof. Dr. Esin Küntay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi • Tarihsel Gelişim Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmetler Dr. Bülent İlik, Başkent Üniversitesi • Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi Prof. Dr. Sevil Atauz, Maltepe Üniversitesi 12.00– 13.00 Öğle Yemeği Arası 2. Oturum / 13.00 – 15.00 Moderatör: Salih Sinan Kaplan, Sosyal Hizmet Uzmanı • Sosyal Hizmetler Alanında Çalışanların Sorunları Üzerine… Pınar Akkuş, Sosyoloji Mezunları Derneği • Felsefi Kavramlar Bağlamında Sosyal Hizmet Muharrem Açıkgöz, Trier Üniversitesi – Almanya • Kamu Hizmetlerinde Etik Tartışmalar: Sosyal Hizmetlere Yurttaşlık Hakkı Çerçevesinden Kısa Bir Bakış Özgür Aktükün, Sosyoloji Mezunları Derneği 15.00 – 15.30 Çay / Kahve Molası III. BÖLÜM SONUÇ / 15.30 – 17.30 (Deklarasyon)