SOSYOLOJİ KENDİSİNİ TARTIŞIYOR – III: “BAŞKA BİR SOSYOLOJİ MÜMKÜN MÜ?”

0
1580

SOSYOLOJİ KENDİSİNİ TARTIŞIYOR – III

“BAŞKA BİR SOSYOLOJİ MÜMKÜN MÜ?”

(TARİH: 4-5 KASIM 2016)

  1. GÜN

AÇILIŞ KONUŞMASI, saat 10.00

ÜNAL ÖZEN, SOMDER Başkanı

  1. OTURUM: “Sosyolojide Yöntem Üzerine Tartışmalar”, saat 10.20

MODERATÖR: PROF. DR. İZZETTİN ÖNDER, Emekli Öğretim Üyesi

PROF. DR. AYŞE DURAKBAŞA, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Toplumbilimlerinde Değerler Meselesi ve Weber Metodolojisi

PROF. DR. H. MURAT GÜVENÇ, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü, İlişkisel Sosyoloji İçin Yeni Yöntemler

DOÇ. DR. LEVENT ÜNSALDI, Ankara DTCF Sosyoloji Bölümü, İnsanlar ve Momentleri: Türkiye Sosyal Bilimler Alanında “Başka” Bir Araştırma Gündemine İlişkin Birkaç Öneri

 

(Öğle yemeği arası 13.00 – 14.00)

 

  1. OTURUM: “Sosyoloji Eğitimi Nasıl Olmalı?”, saat 14.00

MODERATÖR: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ASLAN, MSGSÜ Sosyoloji Bölümü

YRD. DOÇ. DR. AYŞE ALİCAN ŞEN, Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye’de Sosyoloji Eğitiminin Paradoksları Doğrultusunda Sosyoloji Eğitiminin Niteliğinin Sorgulanması

PROF. DR. SONGÜL SALLAN GÜL, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye’de Sosyoloji Bölümlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

HANDE KÖSE, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi, Sosyoloji Toplum Mühendisliği midir?

  1. GÜN

 

  1. OTURUM: “Sosyolojide Kuram, Araştırma ve Etik”, saat 10.30

MODERATÖR: DOÇ. DR. AYFER BARTU CANDAN, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

PROF. DR. MEHMET ECEVİT, ODTÜ Sosyoloji Bölümü, ‘Kuramın’ güncel sorunsalı: ‘Modernitenin’ eleştiri ve/veya reddi

DOÇ. DR. FEYZA AK AKYOL, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Sosyal Bilimlerde Araştırma Nesnesinin İnşası

YRD. DOÇ. DR. BAŞAK CAN, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Sosyal Bilim Araştırmalarında Etik

 

(Öğle yemeği arası 13.00 – 14.00)

  1. OTURUM: “Akademik Özgürlük Mümkün mü?”, saat 14.00

MODERATÖR: DOÇ. DR. M. HAKAN KOÇAK, Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Kocaeli Dayanışma Akademisi)

DOÇ. DR. ASLI KAYHAN, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü, Akademide Evrensel Değerler Mücadelesi: Savaş Ortamında Akademide Olmak

DOÇ. DR. AYNUR ÖZUĞURLU, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü (Kocaeli Dayanışma Akademisi), Akademik Özgürlük ve Barış

ARŞ. GÖR. AYSUN GEZEN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü, Akademik Özgürlük Önündeki Engeller: İhbar-Rektör-Soruşturma Üçgeni

(Not: Etkinliğimiz herkese açık ve ücretsizdir.)

Yer: Şişli Kent Kültür Merkezi

Adres: Halaskargazi Cd. No: 168, Şişli/İstanbul

(Şişli Etfal Hastanesi Durağı Yanı)

İrtibat Tel: 0533 485 09 59 / 0505 380 53 53

sosyolojimezunlari@gmail.com

www.sosyolojimezunlari.org

facebook: sosyolojimezunlaridernegi

twitter: somder3

Konferans Sonunda Katılım Belgesi Verilecektir.