Sosyolojik Tartışmalar Özel Sayı

0
680


SOSYOLOJİK TARTIŞMALAR, ÖZEL SAYI: 1 ÇIKTI

ARAŞTIRMA ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN…

 İçindekiler
Dr. İsmail Beşikçi: Bilim-Resmi İdeoloji İlişkileri

Doç. Dr. Zeynep Gambetti: Makul Akademisyen Üretimi

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: Araştırma ve Araştırmacı Özgürlüğü

Kiraz Özdoğan (SOMDER): Araştırma Özgürlüğü, Araştırmacı Dokunulmazlığı

Hülya Mete (SOMDER): Deklarasyonlarda Araştırma Özgürlüğü

Selda Tunç (SOMDER): Anayasa Taslaklarında Bilim ve Araştırma Özgürlüğü