UYGULAMALI SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ

1. HAFTA- 09.03.2012

Sosyoloji Ve Uygulamalı Sosyal Bilim Düşüncesi, Doç.Dr.Vehbi BAŞER

Terim Ve Kavramlar

Bilim Ve Uygulamalı Bilim

Uygulamalı Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi

Uygulamalı Sosyoloji Ve Uygulamalı Sosyal Bilim Dalları, Doç.Dr.Vehbi BAŞER

Sosyoloji Ve Diğer Sosyal Bilimler

Uygulamalı Sosyoloji Ve Sosyolojide Uzmanlık Alanları

Uygulamalı Sosyal Bilim Dalları İle İlişkiler

2. HAFTA- 16.03.2012

Sosyal Problemler Ve Uygulamalı Sosyoloji, Doç.Dr.Vehbi BAŞER

Sosyal Problem Ve İlgili Kavramlar

Sosyal Problemlerin Sınıflandırılması

Sosyal Problemlerin Analizi

Sosyal Problem Çözülebilir mi?

Sosyolojik Yaklaşım Ve Kuramlardan Uygulamalı Amaçlarla Yararlanmak

3. HAFTA- 23.03.2012

Sosyolojik Yöntemlerin Uygulamalı Amaçlarla Kullanılması, Doç.Dr.Vehbi BAŞER

Sosyal Araştırma Ve Sosyolojik Yöntem Yaklaşımları

Bilgi Üretmek – Çözüm Geliştirmek

Araştırma Ve Uygulama Yöntemleri

Yöntem Yaklaşımlarının Uygulamalı Uyarlamaları

4. HAFTA- 30.03.2012

5. HAFTA- 23.03. Sosyoloji ve Uygulamalı Çalışmalar, Doç.Dr.Vehbi BAŞER

Uygulamalı Araştırma Desenleri

Uygulama Projeleri

Uygulama Geliştirmek, Uygulama Yürütmek ve Uygulama Değerlendirmesi

Danışmanlık Uygulamaları

Amerika’da Uygulamalı Sosyoloji:

Bir Durum Örneği Sunumu, Yard.Doç.Dr.Kemal AYDIN

Örnek Sunumu

Tartışma

5. HAFTA- 06.04.2012

Uygulamalı Çalışma Atölyesi için Konu ve Yöntem Belirleme, Prof.Dr. Neşe ÖZGEN, Prof.Dr. Korkut TUNA, Prof.Dr.Uğur TEKİN, Doç.Dr.Vehbi BAŞER, Yard.Doç.Dr.Kemal AYDIN

Katılımcıların İlgilerini Paylaşmaları

Uygulamalı Çalışma Konu Önerilerinin Tartışılması

Çalışma Konularına Yönelik Yöntem Önerilerinin Tartışılması

6. HAFTA- 13.04.2012

Bir Kırsal Alan Kalkınma Çalışmasının Teori ve Pratiği: İdil Örneği, Prof.Dr. Neşe ÖZGEN

Örnek Sunumu

Tartışma

7. HAFTA- 20.04.2012

Bir Bilimsel Araştırma Projesi ve Uygulamaya Katkısı: Almanya’da Gençlik Araştırması Örneği, Prof.Dr. Uğur TEKİN

Örnek Sunumu

Tartışma

8. HAFTA- 27.04.2012

Araştırma, Değerlendirme ve Rapor Yazımı, Prof.Dr. Korkut TUNA

Örnek Sunumu

Tartışma

9. HAFTA- 04.05.2012

Eğitim Ve Mesleki Etkinlik Olarak Uygulamalı Sosyoloji, Doç.Dr.Vehbi BAŞER

Sosyoloji Eğitim Programları Ve Uygulamalı Eğitim,

Uygulamalı Sosyolojide Etik: Hümaniter Bir Eylemlilik İçin Topluma Katılmak

Uygulamalı Sosyolog İçin Meslek İletişimi

Yerel Uygulamalar Örneğinde Meslek ve Uygulamalı Sosyoloji, Mehmet Şeref ASLAN

Meslek Camiası Ve Uygulamalı Projelerin Durumu

Sosyoloji Mezunlarının İstihdam Sorunu Ve Uygulamalı Sosyoloji

Meslek Örgütlenmesi ve Uygulamalı Sosyoloji

10. HAFTA- 11.05.2012

GENEL DEĞERLENDİRME ve MODÜL II İÇİN HAZIRLIK (Son Hafta)

Prof.Dr. Neşe ÖZGEN, Prof.Dr. Korkut TUNA, Prof.Dr.Uğur TEKİN, Doç.Dr.Vehbi BAŞER, Yard.Doç.Dr.Kemal AYDIN, Mehmet Şeref ASLAN

Son Başvuru Tarihi:7 Mart 2012

Proğram Ücreti :100.00 tl